نمونه‌هایی از کپچای متنی

این صفحه تعدادی سوال منطقی که توسط API وب سرویس این وب‌گاه تولید شده‌است را، نمایش می‌دهد.

دو به‌علاوهٔ ۳ چقدر می‌شود؟

اگر امروز شنبه باشد، فردا چه روزی است؟

یک خودکار قرمز، چه رنگی است؟

اگر امروز دوشنبه باشد، فردا چه روزی است؟

می‌خواهید از این سوالات در وب‌گاه خود استفاده کنید؟! ببینید که سرویس کپچای متنی چگونه کار می‌کند و یک حساب برای خود بسازید.