نمونه‌هایی از کپچای متنی

این صفحه تعدادی سوال منطقی که توسط API وب سرویس این وب‌گاه تولید شده‌است را، نمایش می‌دهد.

کوچک‌ترین عدد بین ۶۳، بیست، سه و دوازده کدام است؟

یک موش خاکستری می‌تواند چه رنگی باشد؟

کوچک‌ترین عدد بین ۲۲، ۱۲، پنج و دوازده کدام است؟

یک خودکار بنفش، چه رنگی است؟

بزرگ‌ترین عدد بین ۱۴، ۲۳ و چهل و هفت کدام است؟

می‌خواهید از این سوالات در وب‌گاه خود استفاده کنید؟! ببینید که سرویس کپچای متنی چگونه کار می‌کند و یک حساب برای خود بسازید.