نمونه‌هایی از کپچای متنی

این صفحه تعدادی سوال منطقی که توسط API وب سرویس این وب‌گاه تولید شده‌است را، نمایش می‌دهد.

چه تعداد رنگ در جملهٔ، سبز، قهوه‌ای، پا، موش وجود دارد؟

یک موش خاکستری می‌تواند چه رنگی باشد؟

اگر امروز دوشنبه باشد، فردا چه روزی است؟

کوچک‌ترین عدد بین ۶۳، بیست، سه و دوازده کدام است؟

می‌خواهید از این سوالات در وب‌گاه خود استفاده کنید؟! ببینید که سرویس کپچای متنی چگونه کار می‌کند و یک حساب برای خود بسازید.