نمونه‌هایی از کپچای متنی

این صفحه تعدادی سوال منطقی که توسط API وب سرویس این وب‌گاه تولید شده‌است را، نمایش می‌دهد.

یک مورچهٔ بنفش، چه رنگی است؟

آبی که در حال جوشیدن است، داغ است یا سرد؟

دو به‌علاوهٔ سه چقدر می‌شود؟

کوچک‌ترین عدد بین ۲۲، ۱۲، پنج و دوازده کدام است؟

آبی که در حال یخ زدن است، داغ است یا سرد؟

می‌خواهید از این سوالات در وب‌گاه خود استفاده کنید؟! ببینید که سرویس کپچای متنی چگونه کار می‌کند و یک حساب برای خود بسازید.