نمونه‌هایی از کپچای متنی

این صفحه تعدادی سوال منطقی که توسط API وب سرویس این وب‌گاه تولید شده‌است را، نمایش می‌دهد.

دو به‌علاوهٔ ۱۰ چقدر می‌شود؟

در فهرست چشم، چیپس و کتابخانه، چند عضو بدن وجود دارد؟

چه تعداد عضو بدن در فهرست دفتر، کتاب، دست، سر و قهوه‌ای وجود دارد؟

می‌خواهید از این سوالات در وب‌گاه خود استفاده کنید؟! ببینید که سرویس کپچای متنی چگونه کار می‌کند و یک حساب برای خود بسازید.