نمونه‌هایی از کپچای متنی

این صفحه تعدادی سوال منطقی که توسط API وب سرویس این وب‌گاه تولید شده‌است را، نمایش می‌دهد.

لباس آبی امروز من، چه رنگی است؟

چه تعداد عضو بدن در فهرست آبی، پا، صورت، زانو، قهوه‌ای و سگ وجود دارد؟

می‌خواهید از این سوالات در وب‌گاه خود استفاده کنید؟! ببینید که سرویس کپچای متنی چگونه کار می‌کند و یک حساب برای خود بسازید.