نمونه‌هایی از کپچای متنی

این صفحه تعدادی سوال منطقی که توسط API وب سرویس این وب‌گاه تولید شده‌است را، نمایش می‌دهد.

چه تعداد رنگ در جملهٔ، سبز، قهوه‌ای، خاکستری، آبی وجود دارد؟

کوچک‌ترین عدد بین ۶۳، بیست، دو و دوازده کدام است؟

چه تعداد عضو بدن در فهرست آبی، پا، صورت، زانو، قهوه‌ای و سگ وجود دارد؟

یک خودکار بنفش، چه رنگی است؟

می‌خواهید از این سوالات در وب‌گاه خود استفاده کنید؟! ببینید که سرویس کپچای متنی چگونه کار می‌کند و یک حساب برای خود بسازید.