نمونه‌هایی از کپچای متنی

این صفحه تعدادی سوال منطقی که توسط API وب سرویس این وب‌گاه تولید شده‌است را، نمایش می‌دهد.

چه تعداد رنگ در جملهٔ، سگ، قهوه‌ای، پا، آبی، ماست وجود دارد؟

سیب قرمز چه رنگی است؟

دو به‌علاوهٔ ۱۵ چقدر می‌شود؟

چه تعداد رنگ در جملهٔ، سبز، قهوه‌ای، پا، آبی وجود دارد؟

می‌خواهید از این سوالات در وب‌گاه خود استفاده کنید؟! ببینید که سرویس کپچای متنی چگونه کار می‌کند و یک حساب برای خود بسازید.