نمونه‌هایی از کپچای متنی

این صفحه تعدادی سوال منطقی که توسط API وب سرویس این وب‌گاه تولید شده‌است را، نمایش می‌دهد.

اگر امروز جمعه باشد، دیروز چه روزی بود؟

چه تعداد رنگ در جملهٔ، سبز، نقاشی، پا، خودکار وجود دارد؟

اگر امروز دوشنبه باشد، فردا چه روزی است؟

دو به‌علاوهٔ ۱۵ چقدر می‌شود؟

یک خودکار آبی، چه رنگی است؟

می‌خواهید از این سوالات در وب‌گاه خود استفاده کنید؟! ببینید که سرویس کپچای متنی چگونه کار می‌کند و یک حساب برای خود بسازید.