نمونه‌هایی از کپچای متنی

این صفحه تعدادی سوال منطقی که توسط API وب سرویس این وب‌گاه تولید شده‌است را، نمایش می‌دهد.

چه تعداد رنگ در جملهٔ، سگ، قهوه‌ای، پا، آبی، ماست وجود دارد؟

یک موش خاکستری می‌تواند چه رنگی باشد؟

موی مشکی، چه رنگی است؟

دو به‌علاوهٔ ۱۰ چقدر می‌شود؟

می‌خواهید از این سوالات در وب‌گاه خود استفاده کنید؟! ببینید که سرویس کپچای متنی چگونه کار می‌کند و یک حساب برای خود بسازید.