نمونه‌هایی از کپچای متنی

این صفحه تعدادی سوال منطقی که توسط API وب سرویس این وب‌گاه تولید شده‌است را، نمایش می‌دهد.

چه تعداد رنگ در جملهٔ، سبز، نقاشی، پا، خودکار وجود دارد؟

یخ سرد است یا داغ؟

در فهرست چشم، چیپس و کتابخانه، چند عضو بدن وجود دارد؟

چه تعداد رنگ در جملهٔ، سبز، نقاشی، پا، خودکار وجود دارد؟

می‌خواهید از این سوالات در وب‌گاه خود استفاده کنید؟! ببینید که سرویس کپچای متنی چگونه کار می‌کند و یک حساب برای خود بسازید.