نمونه‌هایی از کپچای متنی

این صفحه تعدادی سوال منطقی که توسط API وب سرویس این وب‌گاه تولید شده‌است را، نمایش می‌دهد.

کوچک‌ترین عدد بین ۲۱، ۱۲، یک و دوازده کدام است؟

آبی که در حال جوشیدن است، داغ است یا سرد؟

دو به‌علاوهٔ ۱۱ چقدر می‌شود؟

می‌خواهید از این سوالات در وب‌گاه خود استفاده کنید؟! ببینید که سرویس کپچای متنی چگونه کار می‌کند و یک حساب برای خود بسازید.